• head_banner_015

घुलनशील अक्सिजन मीटर

घुलनशील अक्सिजन मीटर

 • 605F

  ६०५F

  ब्रान्ड: NANBEI

  मोडेल: JPSJ-605F

  घुलनशील अक्सिजन मीटरले जलीय घोलमा घुलनशील अक्सिजनको सामग्री नाप्छ।अक्सिजन वरपरको हावा, हावा चल्ने र प्रकाश संश्लेषणको माध्यमबाट पानीमा घुलनशील हुन्छ।यो प्रक्रियाहरू मापन र निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ अक्सिजन सामग्रीले प्रतिक्रिया गति, प्रक्रिया दक्षता वा वातावरणलाई असर गर्न सक्छ: जस्तै जलीय खेती, जैविक प्रतिक्रियाहरू, वातावरणीय परीक्षण, पानी/फोहोर पानी उपचार, र वाइन उत्पादन।

 • JPSJ-605F Dissolved Oxygen Meters

  JPSJ-605F घुलनशील अक्सिजन मिटरहरू

  ब्रान्ड: NANBEI

  मोडेल: JPSJ-605F

  घुलनशील अक्सिजन मीटरले जलीय घोलमा घुलनशील अक्सिजनको सामग्री नाप्छ।अक्सिजन वरपरको हावा, हावा चल्ने र प्रकाश संश्लेषणको माध्यमबाट पानीमा घुलनशील हुन्छ।यो प्रक्रियाहरू मापन र निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ अक्सिजन सामग्रीले प्रतिक्रिया गति, प्रक्रिया दक्षता वा वातावरणलाई असर गर्न सक्छ: जस्तै जलीय खेती, जैविक प्रतिक्रियाहरू, वातावरणीय परीक्षण, पानी/फोहोर पानी उपचार, र वाइन उत्पादन।